Escola de primària

DESCRIPCIÓ

El projecte consisteix en la construcció d’una escola modular industrialitzada situada al municipi de Castell, Platja d’Aro, província de Girona. L’edifici està format únicament per una planta baixa i la solució estructural adoptada consta de dos tipus d’intervenció:

– Una primera que resol la zona d’aularis (infantil i primària), vestidors i zona administrativa mb mòduls industrialitzats.

– Una segona que resol la zona d’accés, pavelló i grades amb construcció tradicional mitjançant pòrtics metàl·lics.

Descarregar fitxa pdf

DADES CONSTRUCTIVES

Projecte: Març 2015
Construcció: 5 mesos
Fabricació: 12 setmanes