Serveis

Transferència de tecnologia


CompactHabit ha plantejat el seu model de negoci per mitjà de dues línees ben diferenciades:

La primera es basa en fabricar a la planta de producció ubicada a Cardona i, posteriorment, enviar el producte acabat mitjançant camions, vaixells, etc… al seu lloc d’edificació. Aquesta primera línea encaixa dins dels projectes de la península i, de la mateixa manera, en el projecte “pilot” que es pugui derivar dels acords amb una altra empresa/societat internacional.

La segona es basa en la transferència tecnològica (know how, patents, maquinària, drets de producció, comercialització...) a un soci local capitalista i executiu que pugui explotar el sistema eMii de CompactHabit al seu lloc de destí i en un àmbit d’actuació determinat. Actualment, la política d’expansió passa per la creació d’una societat amb un mínim de participació de CompactHabit (contribuir amb aquest know how). Aquesta aportació mai serà monetària però donarà beneficis al soci local com, per exemple, formació, innovació constant, suport... A canvi, l’empresa aportarà a CompactHabit un cànon fix inicial (flat fee) a més d’un royalty per mòdul facturat. Aquest model possibilita la utilització del sistema CompactHabit en països i zones on els costos de transport impossibiliten la fabricació a la planta de Cardona. A més, la fabricació local mitjançant la tecnologia de CompactHabit possibilitarà a aquesta societat resultant la lliure disposició d’una eina per realitzar qualsevol tipus d’edifici que pugui ser composat per mitjà d’unitats modulars repetibles.

Patents i Marques Registrades

Les Marques Registrades de CompactHabit són:

  • eMi®
  • compacthabit®
  • ch®I les Patents són:

  • Method and installation for manufacturing hollow, prismatic, modular reinforced-concrete elements, and element obtained there from.
  • Joining Element Between Modules For Constructions.


Allotjament per a estudiants


Informació i reserves per a allotjament universitari a les nostres pròpies residències d’estudiants.