Benvinguts a CompactHabit®

Construïm la innovació


CompactHabit va ser fundada amb la voluntat de solucionar alguns dels problemes existents al sector de la construcció. Després d’anys d’investigació i desenvolupament, CompactHabit ha apostat per la construcció industrialitzada de mòduls volumètrics de formigó armat totalment acabats i equipats a fàbrica: l’innovador sistema “eMii” (edificació Modular integral industrialitzada).

En relació al sistema tradicional de construcció, aquest sistema revolucionari que ha desenvolupat CompactHabit és innovador en 4 aspectes fonamentals:

 • Innovació en Procés
 • Innovació en Producte.
 • Innovació en Tecnologia.
 • Innovació en Model de Negoci.
  Aquestes innovacions permeten superar les mancances del sistema tradicional:

  • Racionalitzar el procés de construcció.
  • Augmentar el nivell de qualitat de les construccions.
  • Evitar les freqüents desviacions en els costos i terminis.
  • Rebaixar l’alta accidentalitat del sector, prevenint els riscos laborals.
  • Millorar les condicions de treball dels operaris.
  • Minimitzar la generació de residus.
  • Aconseguir generar economies d’escala.

   Solucions modulars industrialitzades

   Edificació Modular integral industrialitzada, sistema eMii®

   L’any 2009, CompactHabit® va introduir l’edificació Modular integral industrialitzada, el sistema eMii®, per tal de facilitar la producció massiva de mòduls de formigó armat i híbrids de formigó-acer. El sistema està actualment en ús a Espanya, França i Suïssa.  

   El sistema incorpora la fabricació de grans mòduls monolítics tridimensionals amb quatre cares de formigó armat (eMii-C) o híbrids de formigó-acer (eMii-CS). Els mòduls es desplacen en una cadena de muntatge fins sortir de la fàbrica equipats amb tots els components i serveis, d’acord a les especificacions del client. El sistema de producció adoptat per als mòduls eMii-C suposa el formigonat en horitzontal de cada peça en dues fases mitjançant una encofradora desenvolupada i patentada per CompactHabit. El sistema d’encofrat permet la seva adaptació a diferents amplades, alçades i longituds de mòdul.  

   Tots els nostres edificis són reubicables. Com a construcció nomàdica, el sistema es basa en unitats repetitives apilades fins a una alçada e 8-9 plantes (mòduls eMii-C) o fins i tot de més (mòduls eMii-CS).   

   El ventall d’aplicacions abasta des de residències d’estudiants fins a vivendes plurifamiliars, oficines, hotels, escoles i altres mercats institucionals.  

   CompactHabit® ha aconseguit l’ETA (Avaluació Tècnica Europea) i el marcatge CE.

   ETA - European Technical Assessment CE Label Company accreditations

   Edificació Modular integral industrialitzada, sistema eMii®

   L’any 2009, CompactHabit® va introduir l’edificació Modular integral industrialitzada, el sistema eMii®, per tal de facilitar la producció massiva de mòduls de formigó armat i híbrids de formigó-acer. El sistema està actualment en ús a Espanya, França i Suïssa.  

   El sistema incorpora la fabricació de grans mòduls monolítics tridimensionals amb quatre cares de formigó armat (eMii-C) o híbrids de formigó-acer (eMii-CS). Els mòduls es desplacen en una cadena de muntatge fins sortir de la fàbrica equipats amb tots els components i serveis, d’acord a les especificacions del client. El sistema de producció adoptat per als mòduls eMii-C suposa el formigonat en horitzontal de cada peça en dues fases mitjançant una encofradora desenvolupada i patentada per CompactHabit. El sistema d’encofrat permet la seva adaptació a diferents amplades, alçades i longituds de mòdul.  

   Tots els nostres edificis són reubicables. Com a construcció nomàdica, el sistema es basa en unitats repetitives apilades fins a una alçada e 8-9 plantes (mòduls eMii-C) o fins i tot de més (mòduls eMii-CS).   

   El ventall d’aplicacions abasta des de residències d’estudiants fins a vivendes plurifamiliars, oficines, hotels, escoles i altres mercats institucionals.  

   CompactHabit® ha aconseguit l’ETA (Avaluació Tècnica Europea) i el marcatge CE.

   ETA - European Technical Assessment CE Label Company accreditations

   DARRERS BLOGS

   2018

   28 Setembre, 2018
   BLOG28 Setembre, 2018

   CompactHabit va ser present al panell “MMC-Mètodes Moderns de Construcció. Tecnologies a l’abast dels departaments de producció”

   El Congrès Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0 és l’espai de l’Expo REBUILD on descobrir nous materials, les darreres tecnologies emergents i els sistemes constructius més […]
   2 Maig, 2018
   BLOG2 Maig, 2018

   CompactHabit esmentada al llibre “Prefabrication and Automated Processes in Residential Construction”

   A CompactHabit estem orgullosos d’apareixer en aquest llibre de la Dra Jutta Albus, referent en l’estudi de sistemes de construcció industrialitzada.

   2017

   31 Agost, 2017
   CompactHabit article published by The Concrete Society magazine
   BLOG31 Agost, 2017

   The Concrete Society publica un article de CompactHabit

   CompactHabit surt publicada a la Concrete Engineering International Magazine, Volume 21, Number 2 . L’article porta com a títol: “Sustainable mass modular building construction using concrete”. Llegir […]
   27 Maig, 2017
   Saudi Building Technology Conference compacthabit invited
   BLOG27 Maig, 2017

   CompactHabit, convidada a participar en la Conferència sobre Tecnologia de la Construcció d’Aràbia Saudí

   El Ministre d’habitatge, Majid bin Abdullah Al-Haqail, patrocinava el 24 de maig a Riyadh la conferència sobre tecnologia de la construcció  amb un gran número de […]
   10 Maig, 2017
   CompactHabit Europe fastest growing companies FT1000 Financial Times forte croissance creixement rápido crecimiento
   BLOG10 Maig, 2017

   CompactHabit, una de les empreses europees de major creixement

   Compact Habit ocupa la posició #159 de la llista FT1000, i la posició #8 del sector de la construcció. La llista FT1000 inclou les 1.000 empreses […]

   PROJECTES DESTACATS