Nosaltres

Presentació de l'empresa


CompactHabit va ser creada l’any 2004 i està ubicada al polígon industrial “La Cort” de Cardona, Barcelona.

CompactHabit pertany a Constructora d’Aro, una de les empreses constructores més importants de la comarca del Bages, que compta amb una experiència de 50 anys en la construcció de tota mena d’edificis (vivendes, edificis públics, centres docents, centres hospitalaris, rehabilitacions, complexes hotelers, urbanitzacions, edificis industrials, etc.).
 
 
L’empresa va ser fundada amb la voluntat de solucionar alguns dels problemes existents al sector de la construcció. Després d’anys d’investigació i desenvolupament, CompactHabit ha apostat per la construcció industrialitzada de mòduls volumètrics de formigó armat totalment acabats i equipats a fàbrica: l’innovador sistema “eMii” (edificació Modular integral industrialitzada).

En relació al sistema tradicional de construcció, aquest sistema revolucionari que ha desenvolupat CompactHabit és innovador en 4 aspectes fonamentals:

 • Innovació en Procés.
 • Innovació en Producte.
 • Innovació en Tecnologia.
 • Innovació en Model de Negoci.

Aquestes innovacions permeten superar les mancances del sistema tradicional:

 • Racionalitzar el procés de construcció.
 • Augmentar el nivell de qualitat de les construccions.
 • Evitar les freqüents desviacions en els costos i terminis.
 • Rebaixar l’alta accidentalitat del sector, prevenint els riscos laborals.
 • Millorar les condicions de treball dels operaris.
 • Minimitzar la generació de residus.
 • Aconseguir generar economies d’escala.

Filosofia


Compromís social


CompactHabit té la voluntat de vetllar pel benestar de la societat i col·laborar en la millora de la vida diària d’alguns dels sectors més desafavorits. Aquest tipus de participacions en la comunitat no són contemplades com a despesa sinó com a inversions necessàries en tota empresa socialment responsable; es tracta d’una qüestió que va molt més enllà dels diners, es tracta de persones.

És per això que l’empresa té la voluntat de participar en accions de caire social i/o mediambiental diverses, per tal de contribuir, amb el seu compromís, a generar una responsabilitat conjunta en qüestions d’habitatge. L’empresa vol corresponsabilitzar amb les administracions públiques la producció d’habitatges de qualitat i assequibles per tothom.

Per últim, s’ha de destacar la preocupació de l’empresa per cobrir la necessitat d’habitatge en la gent jove, així com, la qualitat de vida en la gent gran.

Premis i reconeixements


Des dels seus inicis, CompactHabit ha rebut premis per la seva labor en innovació i industrialització. Aquests reconeixements destaquen en el marc d’un sector tan poc propens a l’evolució com és el de la construcció.

Fins ara, els premis i reconeixements rebuts són: