Habitatges de Protecció Oficial

DESCRIPCIÓ

Edifici de 30 habitatges de protecció oficial d’aproximadament 40 m2 útils, per a una o dues persones. L’edifici es composa de planta baixa i tres plantes pis. A la planta baixa s’hi situa la cambra de centralització d’instal·lacions, i un local pels veïns i 6 habitatges.

Les tres plantes pis estan composades per 8 habitatges cada una. Els fonaments són amb pilotatge i tota la superfície edificada s’ha construït amb el sistema eMii (edificació modular integral industrialitzada) de CompactHabit. L’acondicionament tèrmic es resol a partir d’un sistema centralitzat de calderes de microcogeneració.

Descarregar fitxa pdf

DADES CONSTRUCTIVES

Projecte: 12/2/2010
Construcció: 7 mesos
Fabricació: 84 dies