Residencial

És en el segment residencial on el producte hi encaixa a la perfecció.

Dins d’aquest segment, diferenciem entre:
• Habitatges en venda
• Habitatges en lloguer
• Habitatges en lloguer amb serveis per a col·lectius específics (Residències d’estudiants, pisos tutelats…).