Escola de primària

DESCRIPCIÓ

El projecte situa el cos principal d’aules i administració a la banda sud del solar i es desenvolupa en dues alçades. a la planta baixa es disposen les aules infantil i l’Ampa amb un accés independent. A la planta primera s’hi ubiquen les aules i les dependències de Primària.

La barra Est només s’ocupa en planta primera i s’hi ubica la cuina, el menjador i l’accés al centre, mentre que els d’infantil ho realitzen pel pati.

Aquest projecte no disposa de gimnàs i la proposta constructiva de l’edifici es resol amb els mòduls industrialitzats eMii-CS de CompactHabit.

Descarregar fitxa pdf

DADES CONSTRUCTIVES

Projecte: Novembre 2015
Construcció: 6 mesos
Fabricació: 19 setmanes