Sanitari

El sistema eMii permet resoldre pràcticament la totalitat d’un CAP, i la zona d’habitacions i/o consultoris d’un hospital, deixant per a la construcció tradicional les zones més diàfanes i/o que necessitin de més alçada lliure. També dins d’aquest segment, el sector de residències sociosanitàries està en expansió degut a l’increment de l’esperança de vida de les persones.

Dins del segment salut identifiquem 3 subsegments:
• Residències sociosanitàries.
• Hospitals.
• CAP’s.