Escola de primària de Vidreres planol de Compathabit