Edat de Pèdrix

DESCRIPCIÓ

Concurs d’idees per a la construcció d’un edifici destinat a residència de persones grans a Santpedor.

DADES CONSTRUCTIVES