Habitatge social per joves

DESCRIPCIÓ

DADES CONSTRUCTIVES