Edifici d’habitatges de lloguer de protecció oficial a Sant Joan Despí (I)

DESCRIPCIÓ

DADES CONSTRUCTIVES