Oficines

Els edificis d’oficines permeten una modulació que segueix un patró definit. La demanda actual d’oficines no és excessivament gran però sí que el sistema pot resoldre edificis d’aquests usos.

Identifiquem 2 subsegments:
• Oficines corporatives d’ús propi.
• Oficines per a explotació.