Altres

En aquest segment englobem tots els subsegments que poden tenir resposta mitjançant els mòduls industrializats de CompactHabit i que no estan identificats en els segments esmentats anteriorment. Es tracta de segments a explotar.

Identifiquem: centres penitenciaris, vestidors, locals multiusos de platja, estacions transformadores… .