Política de protecció de dades de CompactHabit


Titularitat del web
Complint amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol de 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, t’informem que la pàgina web www.compacthabit.com és de titularitat de CONSTRUCTORA D’ARO, amb les dades registrals següents:

  • Constructora d’Aro S.A.
  • C/ Ginjoler, 6, entl
  • 08242 Manresa (Barcelona)
  • Data: 4/12/71. Fulla: 19.144. Pàgina 125. Volum: 1.961
  • Secció 2a. Llibre d’arxiu: 1.368
  • CIF: A08270993
Protecció de dades Complint amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de 1999, t’informem que si decideixes facilitar-nos voluntàriament les teves dades personals, passaran a formar part d’una base de dades, propietat exclusiva de CONSTRUCTORA D’ARO, amb la finalitat de poder fer efectiva la teva petició i informar-te periòdicament de possibles serveis i dades d’interès. Et recordem que podràs exercir quan ho desitgis els teus drets d’accés, modificació i cancel·lació dirigint-te a les nostres oficines o per escrit al correu electrònic info@compacthabit.com.

Protecció de la informació
La informació, textos i imatges que apareixen a la pàgina web són de titularitat exclusiva de CONSTRUCTORA D’ARO i no poden ser utilitzats amb finalitats comercials sense el consentiment explícit dels seus titulars.