Compact Habit al Curs d’Arquitectures modulars Aplicades a l’Habitatge

19 Juliol, 2022
compact habit escola sert

xerrada compact habit

El Director d’Innovació de Compact Habit i Arquitecte Miguel Morte Morales, que forma part de l’equip docent de l’Escola Sert, va fer una presentació del sistema tridimensional de Compact Habit a l’Escola Sert dins del ‘Curs d’Arquitectures Modulars Aplicades a l’Habitatge’ que ha estat dirigit per Jon Begiristain, David Juárez Latimer i Gerardo Wadel.
La ponència es va centrar en l’explicació dels diferents sistemes constructius modulars que té Compact Habit i que permeten una fàcil adaptació tant a edificis destinats a habitatge com a qualsevol altre ús.
És una ferma aposta de Compact Habit pels sistemes 3D en contínua evolució, adaptant-se als condicionants de cada projecte, fugint de la sistematització de catàleg mitjançant un procés de treball col·laboratiu amb tots els agents implicats en el projecte que permet arribar a l’objectiu, relacionant la metodologia de disseny arquitectònic amb les qüestions constructives, mediambientals i econòmiques.