CompactHabit arriba al mòdul 500

20 Juny, 2011

La fórmula CompactHabit permet acabar un edifici amb un 75% menys de temps que amb el sistema de construcció tradicional.

CompactHabit, innovadora empresa de la construcció, que va començar la seva producció en cadena fa menys de dos anys, ha construït el mòdul que fa 500. L’increment dels encàrrecs, amb comandes d’habitatges per al sector turístic i per a esportistes d’elit, ha fet intensificar el ritme de producció de la fàbrica, que actualment és de dos mòduls diaris.

Aquests mòduls, totalment acabats i equipats a fàbrica, serveixen per a construir qualsevol edifici, com poden ser habitatges plurifamiliars, residències geriàtriques, ambulatoris, hospitals, escoles, residències universitàries..En el cas dels habitatges, els mòduls surten de la industria amb la cuina, els lavabos, electrodomèstics i els mobles bàsics inclosos.