Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Mòdul Compact Habit| Característiques
Manteniment

 

El sistema de construcció amb mòduls industrialitzats de Compact Habit no requereix més manteniment que el que requereix un edifici d’obra tradicional. És més, el fet d’ésser un sistema industrialitzat permet una ràpida traçabilitat dels materials i components, per a poder donar un excel·lent servei postvenda.

Vida útil de l'edificació:
Els edificis construïts amb mòduls industrialitzats de Compact Habit, garantiran una durabilitat de fins a 100 anys, segons el que estableix la instrucció espanyola de formigó estructural (EHE) i l’Eurocodi 2.