Construcció Modular – Compact Habit
| Inici | Mòdul Compact Habit| Característiques
Fonamentacions


Segons la tipologia d’edifici, es plantejaran solucions diferents per a la fonamentació. Hi haurà la possibilitat d’emprar solucions tradicionals o solucions semi-industrialitzades mitjançant l'ús d'una jàssera prefabricada de formigó o bé segons el sistema dissenyat per CH per a cada edifici en concret.


Solucions de fonamentació:

1. Directament sobre el terreny (pdf).
2. Sobre estructures fonamentades convencionalment (pdf).